Χριστός ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!

¡CRISTO HA RESUCITADO! ¡VERDADERAMENTE HA RESUCITADO!

 

VICTIMAE PASCHALI LAUDES OFREZCAN LOS CRISTIANOS

Victimae paschali laudes
immolent Christiani.

Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.

Mors et vita duello
conflixere mirando:
dux vitae mortuus,
regnat vivus.

Dic nobis Maria,
quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis:

Angelicos testes,
sudarium, et vestes.
Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galilaeam.

[Credendum est magis soli
Mariae veraci
Quam Judaeorum
Turbae fallaci.]

Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere:
Tu nobis, victor Rex, miserere.

Amen. Alleluia.

Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta.

«¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?»
«A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,

los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!

Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua.»

Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.

Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.

Amén. Aleluya

 

entre dos papas

El pasado lunes 11 de febrero nos sorprendió el anuncio de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Estos han sido unos días en los que hemos sido testigos de la vida de la Iglesia con una intensidad asombrosa. Hasta personas muy alejadas de nuestra experiencia han mirado con atención e interés lo que sucedía. Muchos se han asombrado también.  El pasado 13 de marzo los cardenales, por los que habíamos orado insistentemente al Señor, eligieron sucesor de Pedro a Jorge Mario, Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Bergoglio. Desde el «Habemus Papam» le llamaremos como él ha querido llamarse: Francisco. Sin duda esta foto, que muchos deseábamos poder ver, quedará para la Historia. Este encuentro conmovedor es un presente. El Papa Francisco y Benedicto XVI abrazados. El tiempo que hemos vivido entre dos papas nos ha ayudado a entusiasmarnos mas con Jesucristo. Ambos lo han hecho. Por Él ambos se entregan a su pueblo. Cada uno según su llamada y elección. Y al ver la vida de la Iglesia y los encuentros de estos días  los encuentros con otros cristianos, pero sobre todo esta foto o los vídeos del encuentro vienen a la memoria las palabras de Jesús a los suyos:

«Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre,allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18, 20).

Encuentro entre el Papa Francisco y Benedicto XVI propiedad del Servizio Fotografico L’Osservatore Romano. Tomada de http://abcnews.go.com

semana santa 2013

 28 DE MARZO 

 

JUEVES SANTO

9:30 H. ORACION DE LAUDES Y RECEPCIÓN DE LOS SANTOS OLEOSCONFESIONES DURANTE LA MAÑANA

19:00 H. MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR

23:00 H.  “HORA SANTA” ANTE LA EUCARISTÍA

TURNOS DE ADORACIÓN DURANTE LA NOCHE (CONVIENE APUNTARSE ANTES)

29 DE MARZO 

VIERNES SANTO

9:30 H.    ORACIÓN DE LAUDES12:00 H.   VÍA CRUCIS

17:00 H.   CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR

30 DE MARZOSÁBADO SANTO 9:30 H.    ORACIÓN DE LAUDES
30 DE MARZONOCHE SANTA DE RESURRECCIÓN 23:00 H.   SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
31 DE MARZODOMINGO DE PASCUA HORARIO DE MISAS 12:30 H. Y 19:00 H.12:30 H. SOLEMNE MISA PASCUAL

20:00 H. SOLEMNES VÍSPERAS BAUTISMALES

Navegación de entradas